Tuesday, March 14, 2006

"Rozhodně ne," odpověděl důrazně McCoy. Když skláněl hlavu pod třemi pegasy půvabně se vznášejícími ve vzduchu, poznamenal: "Jsem mimo službu, takže se mohu vyhnout oficiálním návštěvám. Tohle je obchodní stanice a já zamýšlím rozvíjet mezihvězdný obchod čistě do výše svého konta."
"Tak se radši vyhni potížím," zvolal Kirk, když doktor zamířil jiným směrem.
Díky tomu, že Spock neomylné určoval směr, oba důstojníci přišli na schůzku dokonce s časovým předstihem. Bohužel to nebylo dostatečně včas pro ředitelku Frielovou. "No, už je na čase," zaburácela na ně mohutná žena, když jí vcházeli do dveří kanceláře.