Friday, August 25, 2006

"Provedu, pane!"

Mladíkova tvář se rozšířila vzrušením. Nejenže ho ta nová loď vábí, ale tímto rozkazem se v tichosti zbaví svého bezvýsledného pátrání v haldách trosek frennijské lodi.
Kirkovi neušel závistivý výraz na navigátorové tváři. "A vy také, Chekove. Chci, aby se zkontrolovala každá píď té lodi. Opatřeme pro pana Spocka ty údaje, které potřebuje."
Chekov v duchu vyslal modlitbičku svatému patronu ušlápnutých podporučíků jako díkuvzdání za tuto možnost udobřit si Vulkánce. Nedotčený klingonský křižník zajisté poskytne hezkou řádku cenných poznatků.
"Kapitáne," zvolala Uhura, "bezpečnostní hlásí, že po doktoru McCoyovi není ani vidu."
"Hrome! Najít omámeného a poraněného člověka přece nemůže být tak těžké. Jak daleko jim mohl utéct?"