Tuesday, May 22, 2007

Královna

" začíná mít hlad," poznamenal Kyron. "Už se jí vylíhlo hodně zelené drobotiny." Velitel se na okamžik odmlčel, když došli k otevřenému vchodu do zásobárny.
Něco masivního modročerného se chvělo v hlubokém stínu a způsobovalo, že sousední raketoplán vedle toho vypadal směšné malý. Cizí kulaté plžovité tělo bylo bez hlavy a bez údů. Němě a nehybně tu spočívalo, zatímco Krkavci se zelenou kůží cupitali kolem toho naduřelého kolosu, poplácávali jej a hladili.
Jakmile se přiblížil ten, co nesl náklad zboží, masa se trochu posunula. Rozevřela se růžová ústa skoro na samém konci beztvarého tvora a ozvalo se tiché mlasknutí. Ten zelený Krkavec pak do úst vrhal kus po kuse vše, co přinesl.