Wednesday, May 09, 2007

"Enterprise, připravte se přijmout pokyny z doků." Místo obrazu hlubin vesmíru se nyní objevil obličej kobaltově modrého Andorijce, kterého Kirk viděl za poslední návštěvy na stanici.
Kirk užasle zíral na technika. "Proboha a já jsem byl připraven vypálit proti stanici..."
"Je to past," důrazně prohlásil Frazer. "Zřejmě ho přinutili nebo je snad pod vlivem drogy."
"Jak to můžete poznat?" Kirk na neživotném chování cizího tvora nepozoroval nic mimořádného.
"Podle toho, jak je nastavena anténa," vysvětlil Frazer. Prstem přejel po křivce jemného přístroje. "Je skloněna dozadu podél lebky a v postavení, jež je vyhrazeno pro rozhovory mezi rodinnými příslušníky. Když hovoří s někým mimo tento okruh, mívají anténu vztyčenou vzhůru, aby bylo co nejlépe slyšet."
"Kapitáne, blíží se čluny lodivodů," upozornil Leslie. "Žlutý poplach," zavelel Kirk. "Benusová, phasery na čluny."
"Phasery namířeny." Na kapitánův rozkaz vypálila. "Všechny čluny zničeny."
Na hlavní obrazovce se vyrojily roztřesené vlnovky. "Vizuální kontakt se stanicí porušen," hlásila Palmerová.
Kyle zvýšil hlas. "U všech plavidel v docích vzrůstá, aktivita motorů..."
"Tak, to je odpoutání pozornosti, které chci," řekl Kirk a pokynul kormidelníkovi. "Obrátku o 180 stupňů a plnou raketovou vpřed. Koukejme odtud mazat jako diví."