Sunday, April 29, 2007

Udržujte kurs,

pane Leslie. Plný raketový pohon," nařídil Kirk.
"Provedu, kapitáne," odpověděl kormidelník.
Podporučík Benusová studovala navigační souřadnice. "Na Wagnerovu stanici se dostaneme za jednu hodinu třináct minut."
Kirkovy prsty nepokojně bubnovaly na opěradlo velitelského křesla. Při službě na můstku se vždy všechno točilo mezi příslušníky vybrané skupiny, a tak kapitán znal aspoň od vidění všechny tváře těch, kdo tam sloužili. Na Falchionu mu však najednou odpluli ti nejlepší a nejznámější z jeho výběru.
Pohlédl vlevo i vpravo a zamračil se na prázdný prostor před sebou. McCoy i Spock se často chovali, jako by na každém boku jeho velitelského křesla bylo úřední místo, které musí zaplnit. Jejich nepřítomnost způsobovala, že změny na můstku těžce nesl. "Frazere, pojďte sem."
"Pane?" marťanský vědec zvedl hlavu od svého biopřístroje.
"Chci se ještě zeptat na něco, co se týká Krkavců." Kirk pokynul Frazerovi, aby si stoupl nalevo od velitelského křesla.