Monday, April 16, 2007

Poněkud znepokojen

Uhuřiným otupělým výrazem, Spock zkoušku ukončil. "Je toho mnohem víc, co bych rád věděl. ale není dost času na to, abych navodil zevrubnou orientaci. Lidé mají jen omezenou schopnost přijímat nové informace."
"Amen," souhlasil McCoy a protíral si zarudlé oči: V hlavě mu vířily podrobnosti, které do něho v posledních hodinách vtloukl Spock.
Spock vložil záznam do terminálu počítače. "Do 07,00 hodin máte vy a poručík Uhura volno. Doporučuji vám, abyste čas využili k spánku." Otočil se směrem k displeji počítače a okamžitě se pohroužil do jeho údajů.
McCoy čekal, až se spolu s Uhurou dostanou bezpečně daleko ven do chodby, a pak promluvil: "Diana si asi dělala legraci, když povídala o mém zápasu se Spockem. Než s ním, radši se pustím do křížku s bengálským tygrem."
Uhura odpověděla lahodným smíchem, který se rozezněl sešeřelou chodbou. "Byl to vyrovnaný boj, pane doktore." Znovu se zasmála, když viděla, jak se mu na tváři setkaly city v podivné směsici. "Berte to jako poklonu."
Rozešli se na páté palubě. McCoy přešel kolem dveří své kabiny, ale nezastavil se, dokud se nedostal na palubu číslo šest. Lehce zaťukal na dveře. Tak tiché klepání mohl slyšet jen ten, kdo dosud nespí.
Otevřely se dveře a McCoy vešel.