Wednesday, April 11, 2007

Poručík Uhura

se usmála doktorově zděšení nad navrženým scénářem, ale bylo jasné, že Spock očekává odpověď.
McCoy se zamyslel a zamračil. "Tak bych šel k zarážce, kde se spojují ventilační roury. Jednou jsem se propracoval tak hluboko, že jsem své zajetí oddálil o několik minut. Snažil bych se spojit s Falchionem." Zatočil ciferníkem na komunikátoru a ukázal Spockovi, jak by to udělal. "S trochou štěstí by mě pan, Sulu přenesl na palubu, ještě než by si mě Krkavci snědli k večeři."
Spock souhlasně přikývl. "A kdyby vás přece jen zajali?" McCoy zase položil komunikátor zpět na stůl stojící mezi nimi. "Jsem lékař, pane Spocku. Příští krok by byl pro mne snadný."
Vulkánec pozvedl obočí. "To je drastický postup."
"Mám dost živou představivost, pane. Když jsem si vyslechl Segerovo vyprávění, dal bych přednost uniknout co nejrychleji."
Uhura nesouhlasně zavrtěla hlavou. "To říkáte teď, ale až skutečně budete stát před nebezpečím, není to tak lehké se vzdát." Pohlédla stranou na Spocka a čekala, že první důstojník utrousí nějakou poznámku týkající se nelogičnosti lidských citů. Místo toho Spock kývl na souhlas.