Monday, March 26, 2007

SEDMNÁCTÁ KAPITOLA

"Senzory nezjišťují žádné organické pozůstatky, kapitáne."
Kirk se nedíval na prvního důstojníka, ale upíral oči na displej výpočetní stanice. Zbarvení potvrzovalo slovní hlášení. "Prověřte je ještě jednou, pane Spocku."
Vulkánec lehce zaváhal a tím prozradil svár myšlenek v hlavě. Další zkoumání je zbytečné a promrhá energii kosmické lodi. Logika vyžadovala, aby na to upozornil kapitána. Naopak zkušenosti mu dávaly tušit, že Kirk nemá právě náladu naslouchat logickým argumentům. Spock stiskl tlačítko a senzory znovu prověřovaly situaci.
Kirk poodstoupil od stanice a postavil se vedle svého velitelského křesla. Kormidelník a navigátor si netrpělivě hráli s ovladači a čekali, až bude obnoven kurs. Uhura byla zabrána do práce a sledovala radiosignály s takovým zaujetím, že si ani nepovšimla další, nadbytečné kontroly, do které se pustil Spock.
Na hlavní obrazovce bylo vidět prázdný sektor vesmíru bez jakýchkoli objektů. Po Stellar Storm nezbyla ani stopa. Celá loď byla beze zbytku zničena výbuchem raketových motorů i se svou krkavčí posádkou. Z toho plynulo, že Kirk nijak nepostoupil při hledání odpovědí ve srovnání s tím, co věděl po prvním útoku. Jeho vlastní rozkazy znemožnily dovědět se o cizincích více.
Z počítače šumělo tiché hlášení a Kirk s napětím čekal, až bude přeloženo.
"Negativní, kapitáne, žádné organické pozůstatky."
"Dobrá, pane Spocku." Také Kirk mluvil nevzrušeným hlasem. "Kormidelníku, raketový pohon připravit."
"Provedu, kapitáne." Na sedadlech seděli vzpřímeně DePaul a Benusová a rukama se dotýkali ovladačů. Kurs měli již vypočtený a několikrát stanovili i souřadnice, aby se loď dostala na Wagnerovu stanici. Kirk mezitím sledoval, kde byla zničena loď Stellar Storm.
"Falchion připraven," hlásila Uhura na základě Suluova sdělení z klingonského křižníku.
Kirk slyšel spěšné odpovědi ze všech služebních stanovišť na můstku. Jeho důstojníci cítili protivnou zdlouhavost čekání a chtěli již, aby se loď dala do pohybu. "Plný raketový."
Posádka se rozhýbala a Enterprise se roztřeseně rozjela. Zachvěl se i Kirk. Je tu zatracená zima. V duchu zaplašil každé jiné vysvětlení toho, že se chvěje. "Co senzory s dlouhým dosahem, Spocku?"
"Negativní. V tomto sektoru nejsou známky činnosti."
"Spojový monitor to potvrzuje," dodala Uhura.
"Doufejme, že to tak vydrží," opatrně poznamenal Kirk. "Máme to na obchodní stanici ještě několik dní cesty."
Modlil se, aby se v těchto dnech nic nestalo. Přitom ten čas jistě pojme událost, která se už nedá odkládat. Vstal ze svého velitelského křesla. "Pane Spocku, za hodinu se sejdeme u mne v kabině."