Sunday, March 25, 2007

Kirk zaváhal.

To znělo upřímně, takže tam, kde byla jistota, nyní nastupovaly pochybnosti. Stejné pochybnosti zdržely jeho reakci na provokaci z frennijské obchodní lodi o těch pár osudných sekund.
"Uhuro?" Poručík přerušila spojení, aby mu mohla odpovědět. "Přijímají náš vizuální přenos, ale odpovídající jen audiálně."
Zrovna tak jako Serella. Další doklad toho, že Krkavci ovládají Stellar Storm, ale stále ještě nikoli nezvratný důkaz.
Uhura obnovila spojení, když jí Kirk pokynul.
"Já jsem lhal," ozval se Kirk veliteli Stellar Storm. "Přece jen mám na palubě jednu věc, která se hodí na prodej, saurský koňak. Kdybyste měl chuť přenést se sem, otevřu láhev a proberu ten náš seznam věcí, které potřebujeme."
"To je nejlepší nabídka, kterou jsem dostal od chvíle, kdy jsem odešel z domova," vrčel hlas. "Dejte mi své souřadnice a hned tam budu." Na okamžik nastalo odmlčení a potom se hlas ozval znovu. "Fakticky si s sebou vezmu někoho ze své posádky."
"Udělejte to," řekl Kirk, "budeme vás očekávat."
Uhura vypnula radiové spojení.
"Zaujmout bojové postavení," Kirkův tichý hlas kontrastoval s drsným smyslem povelu. "Spocku, připravte si senzory ke spuštění, jakmile se stáhnou štíty."
První důstojník se otočil od svého počítače. "Kapitáne, ale jestli si všimnou, že je sledujeme..."