Saturday, March 24, 2007

Orions

"Nese emblémy Orionské žoldnéřské armády," šeptal mu do ucha Spock.
"Další spojenci?" ptal se Kirk a otíral si z čela pot. Neutralita Orionu závisela více na jeho vlastních zájmech než na dobré vůli.
Spock pokrčil rameny. "Nebo další oběti spojenectví mezi Krkavci a Klingony?"
"V obou případech je to ta letadlová loď pro Tennet pětky," divoce zvolal Scotty. "Podívejte se na všechny ty prázdné fleky po útočných člunech."
Na vlnách se rozlehl prudký šum, který přerušil Uhuřino opakované volání. Okamžitě si naladila frekvenci. "Enterprise, zde kapitán Aeloran ze Stellar Storm. Slyšíme vás." Tato slova, která se opakovala z přístroje, zaznívala v základním úředním jazyku Federace se silným orionským přízvukem.
Kirk pokynul rukou, mávl mírně na posádku můstku a zvýšil hlas, aby odpověděl na volání. "Stellar Storm, zde kapitán Kirk. Jsme rádi, že vás vidíme!" Sestoupil z velitelského křesla a snažil se pohybem vyrovnat zápěstí. V jeho hlase se projevovala jakási rovnováha mezi zdáním úlevy a únavy.
"Co se stalo, kapitáne Kirku? Vaše loď v prostoru vypadá mrtvá." Brzy může být. "Napadli nás Klingoni, malá bojová skupina, jež pronikla z jejich území v kosmické soustavě Belennii. Zničili jsme je, ale předtím nás zatraceně málem zabili. Naše motory nefungují. Nezbývá nám energie na zbraně a štíty jsou pryč." Pokynul rukou nad setmělým můstkem a plně se vžil do své role. "Naše základní životní systémy pohánějí baterie."
"Co můžeme udělat, abychom vám pomohli?" ptal se hlas bez těla. Kirk se zasmál. "Bude vás mrzet, že jste se na to ptal. Mám půl metru dlouhý seznam náhradních dílů a součástek, které potřebujeme, abychom obnovili chod. A mohu vám za to nabídnout jen to, že zaplatím kreditní poukázkou kosmické Flotily."
"To nevadí," odpověděl radostným tónem orionský kapitán. "Federální kredit je stejné dobrý jako zlato."