Thursday, March 22, 2007

Scotty

Scotty vypadal zděšený tímto návrhem, ale Spock nedával svůj údiv najevo. Díky dlouholeté praxi Spock bystře sledoval rychlé zvraty v Kirkových úvahách. "A aby se k nám dostali, budou muset stáhnout své štíty."
"To ano. To budou!" Šéfinženýr se začal rozzařovat stejně širokým úsměvem jako Kirk. .
Ale Spock zatím souhlas nedával a s lehkostí se ujal úlohy ďáblova advokáta. "Kdyby posádky Tennetů pětek byly složeny jen z druhého cizího druhu, mohla by být jejich motivace odlišná."
Kirk si hryzal palec a potom zavrtěl hlavou. "Ne, myslím, že ne." Zvedl hlavu a podíval se na Vulkánce. "Dokázat to nemohu, ale jsem si jist, že ve stejné věci jsou oba krkavčí druhy spojenci. Další hazard, pane Spocku."
"Potom doufám, že nám v kartách vyjdou esa," řekl Scotty.
"Padne nám v kostkách sedmička, pane Scotte," zamrkal Spock na zmateného šéfinženýra. "My to běžně převádíme na hru v kostky."
"Ať je to jakýkoli hazard, pane Spocku, je to vždy riskantní."
"Mayday, mayday. Zde USS Enterprise. Loď v tísni." Uhura. opakovala volání znovu a znovu a pečlivě do svého hlasu vkládala úzkost, která naprosto nebyla předstíraná.
Kirk se soustředil na praskot statické elektřiny v radiopřijímači. Očima se zabodával do červené lodi ve tvaru kulky, která na obrazovce stále rostla jako krvavá skvrna. Jestliže brzy nepřijde odpověď, spolkne návnadu, aniž sklapne past. Enterprise, proplouvající vesmírem, je skutečně zranitelná. Má vypnuté motory a zbraňovým systémům i ochranným štítům se nedostává energie.