Sunday, March 25, 2007

past

"Vyčenichají, že je to past, a loď nám zničí," řekl ponuře Kirk. "Uhuro, udejte jim souřadnice pro přenos a potom mě spojte s Falchionem."
"Provedu, kapitáne." Bez váhání splnila rozkaz.
Scotty monitoroval výsledky. "Jejich štíty se spouštějí."
Můstek ztichl. Jediný zvuk, který bylo slyšet, pocházel od počítací stanice. Pohyby vulkánského důstojníka byly účelně řízené, cílevědomé a velmi, velmi rychlé.
Scotty se ustaraně podíval vzhůru od technického panelu. "Přenosový prostor signalizuje aktivaci rozvodové sítě... Kapitáne, jestli se jim podaří proniknout na palubu..."
Kirk nespouštěl oči s prvního důstojníka a čas se mezitím napínal až k prasknutí.
Potom Spock vyslovil důležité slovo. "Krkavci."
"Sulu, teď!" vykřikl Kirk.
Falchion se rozvlnil a ožil, zastínil Enterprise výhled, ale poskytl jí ochranu vlastních štítů. Zároveň klingonská válečná loď vyslala jasný proud phaserové palby, která prořízla kovový plášť kryjící raketové motory letadlové lodi.
O pár sekund nato už Stellar Storm neexistovala.