Sunday, April 22, 2007

To strkáte lidi

" do takovéhohle ďábelského aparátu?" McCoy se zastavil na prahu přenosové místnosti. Na stupínku, kde předtím stála Uhura, už nebyl nikdo. S dávkou dopravních kontejnerů se Uhura rozpustila ve třpytivém oblaku. S vyděšeným výrazem se McCoy díval na šéfinženýra, který zařizoval jejich přenos.
"Nekoukejte na mě, jako bych byl Jack Rozparovač," řekl nakvašeně Scotty. "Na této straně od kosmické základny číslo pět máme nejvyšší koeficient bezpečnosti." Šéfinženýr narovnal páky na řídícím panelu a další tři členové posádky se postavili na místa, odkud budou přeneseni.
McCoy o krok ustoupil, když se opět vyprázdnila kabina za pronikavého pištění přenosového zařízení.
Spock si s tabulkou v ruce odškrtl další tři jména ze seznamu a znovu si překontroloval přehled výstroje. Pak, teprve pak zvedl hlavu. McCoy se od vchodu nehnul. "Teď je řada na vás, abyste se nalodil na Falchion. Zaujměte místo na stupínku v přenosové kabině." A protože McCoy se nijak nehrnul dovnitř, ba dokonce spíše projevoval neochotu a vzpurnost, Spock to řekl dost důrazným tónem.
Doktor tedy na Spockův rozkaz začal pochodovat, ale udělal jen pár kroků. "Jste si jist, že je to bezpečné?" zeptal se Spocka.
"Jistě," řekl netrpělivě Spock, ale v posledním okamžiku se zarazil a neodsekl tak, jak původně zamýšlel. "Posledních dvacet let přineslo vysokou spolehlivost a technickou vyspělost v přepravě. Jen zřidkakdy to funguje špatně."