Sunday, May 06, 2007

McCoy

se podíval znechuceně na zbraň. Ani se nepohnul, aby si ji vzal. "Nejsem žádný pistolník."
Uhura zase skočila dolů do podpalubí. "Jestli se pořádně neozbrojíte, budete synem smrti." Vzala od Archera phaser a zavěsila jej doktorovi na opasek k dalšímu vybavení.
"Madam, jestli můj život závisí na střílení tímhletím, můžete mě už rovnou pohřbít. Já bych se nestrefil ani do vrat od stodoly."
"K čemu by vám to bylo?" zeptal se Spock.
"Pane?"
"To byl vulkánský žertík, pane doktore," vysvětlila mu Uhura.
Spock ji okamžitě opravil. "Poručíku, pojem humoru Vulkánci neznají."
Uhuřin úsměv McCoye jen ještě víc zmátl.
"Pane Spocku, vstupujeme do oblasti sledované staničními snímači." Po Suluových slovech se všichni utišili.