Saturday, May 05, 2007

To ne,

pane, určitě ne." Sulu a Azizová nechali Chekova, ať se z toho vyhrabe sám. Jako starší a moudřejší se opět vrátili do normálních kolejí lodní kázně hned, jak se na palubě Falchionu objevil výsadek. "Já jsem byl prostě... totiž já..."
Spock pokračoval. "Výzvědné zprávy i naše vlastní zkušenosti s Říší ukázaly, že klingonské posádky dovedou značně zdatně manévrovat s křižníkem, pokud jsou kryti maskovací clonou."
"Ano, pane první důstojníku," Chekov se pokusil zachránit situaci tím, že otočil na čtyráku. "Tó jen na sámém záčátku to bylo těžké, když jsem byl na Falchionu nóvý. Teď už čtu senzorová dáta dócela dóbře." Příliš pozdě si uvědomil, že jeho slova vyznívají jako drzé vychloubání.
"To se uvidí, podporučíku."
Suché odseknutí potvrdilo Chekovovy nejhorší obavy. Teď bude brán k odpovědnosti na nemožně vysoké úrovni. Podporučík se pohroužil do ustarané mlčenlivosti a soustředil svou pozornost jen na sněhobílý navigační panel.
Vulkánec usoudil, že tento rozhovor vedl k žádoucímu účinku, a obrátil se k Suluovi.