Sunday, May 06, 2007

Souřadnice

pro Wagnerovu stanici vypočteny," řekl kormidelník.
"Kupředu nadsvětelnou faktor čtyři, pane Sulu."
"Provedu, pane Spocku." Sulu omezoval vlastní poznámky na bezpečné minimum a přitom uváděl elegantně klingonskou loď do tempa.
"Jen nenaraž Scottymu na ocásek," varoval ho tlumený hlas, který se ozval za nimi. V záhybech červené košile bezpečnostního stejnokroje se objevila hlava Juana Cruze. Svými rozhoupanými lokty vyvolával protestní vrčení Archera a Riviery, kteří se již z lodních stejnokrojů převlékli do purpurových kombinéz, jež obvykle nosí údržbáři na Wagnerově stanici.
Uhura vystoupila ke kapitánově trůnu z přeplněného podpalubí a zhluboka se nadechla. "Už nemyslete na maskovací zařízení. Klingoni potřebují větší můstek." Naklonila se ze stupínku a podala prvnímu důstojníkovi úhledně složený balíček šatstva na převlečení. "Pane Spocku, purpurová jistě není vaše barva, ale já jinou nemám."Spock přijal balíček bez poznámek. Za ta léta se Vulkánec naučil uznávat - byť ne zcela chápat úlohu, kterou hraje humor při uvolňování napjatých vztahů mezi lidskými druhy. Dovoloval, aby veškeré škádlení mezi příslušníky posádky plynulo kolem něho bez překážek.
"A protože jsme údržbáři, tohle musí být naše francouzské klíče." Archer začal z nákladní bedny vybalovat pistolové phasery a rozdával je ostatním příslušníkům výsadku. Jeden mu zbyl navíc.
"Doktore McCoyi?"