Sunday, May 20, 2007

"Veliteli Kyrone!" K hloučku přiběhl posel a pařáty na nohou škrábal o podlahu. Hovořil bez dechu hlasem mladého Andorijce. "Hlášení od ředitelky Frielové. Senzory dokáží určit polohu nepřátelského plavidla, které spustilo přenosové paprsky."
"Lemplové!" Kyron se téměř vrhl na toho, kdo mu přinášel tuto zprávu. "Nezhmotnili se z ničeho." Otočil. se k Spockovi. "Kde je ta loď, kterou jste se sem dostali?" Nečekal odpověď a také ji nedostal. "Mlčíte obdivuhodně, ale dlouho už nebudete. Brzy nám vyzradíte všechna tajemství, povíte mi všechno, co potřebuji, abych ovládl celý tento sektor. Vždyť i Esserass věděl, jak má přilákat kapitána Neila na smrt. I Neil věděl, jak má obelstít ředitelku Frielovou."
Pokynem ruky přiměl členy výsadku, aby se nuceně vzdálili ze spojového střediska zpět do uličky. Strkali do nich a šťouchali, až došli k ztemnělému třetímu soustřednému okruhu, kde viděli, že obchod má rozbité výlohy a vykradené zboží. Naproti tomu čtvrtý okruh překypoval světlem a čilým ruchem. Krkavci procházeli zakřivujícími se uličkami a ukázněně dodržovali běžnou údržbu zavedenou jejich obětmi.
První krkavčí larva se objevila, teprve až celá skupina ušla již skoro čtyři sta metrů po soustředně vedeném okruhu. Zelenokožec se prohýbal pod podivnou zátěží různých obalů, v nichž měl zatavené sáčky s jídlem, dávky dodatkových vitaminů a nápoje v krabicích. Právě vnášel zásoby do širokého vchodu.