Thursday, May 10, 2007

křišťálovy dóm

Uprostřed křišťálového dómu se zhmotnil výsadek.
Chekov prozkoumal letmo prostor a řekl, že tam nikdo není a že - jak předpokládal - v této prázdnotě nikdo není svědkem jejich nenadálého příchodu. Jakmile pohasly přenosové paprsky, Spock uvedl do chodu svůj analyzátor a pátral jím v sektoru za potemnělými portály, které je obkličovaly. "V bezprostřední blízkosti nejsou žádní Krkavci." Ukazováčkem namířil jedním směrem a potom jej prudce posunul o několik stupňů doprava. "Ale my se tam připlížíme spojovací chodbou Delta."
Uhura mlčky pokynula třem mužům z bezpečnostní jednotky, aby přešli k chodbě, která tvořila jeden z cípů osmicípé kruhové stavby stanice.
"Doktore," řekl velmi tiše Spock. "Tady máte pod nohama opravdu pevnou půdu."