Tuesday, May 15, 2007

"Spocku!" Vulkánec se prudce obrátil. Okamžitě zamířil na Krkavce, jehož zbraň vychrlila rudé svazky paprsků, ale McCoy dál kráčel chodbou. Ačkoli paprsky mířily na Spocka, první důstojník palbu ihned neopětoval. O zlomek sekundy to odložil, a než zmáčkl spoušť, zamířil jinam. Dva svazky paprsků letící z opačných stran se střetly, prudce se rozzářily a zhasly. Krkavec se skácel k zemi. Spock zůstal stát.
Rozběhl se ke stěně, o kterou se opíral McCoy. "Pane doktore, jste poraněn?"
Po kratičkém mlčení se McCoy zachvěl, vydechl a narovnal se. "Ne, pane Spocku." Třel si spánek. "Jsem... cítil jsem jen... lehkou slabost, ale už je to pryč." Když Spock stále na něj upíral pronikavý pohled, dodal: "Opravdu, pane, jsem v pořádku."
"Vy jste ze svého phaseru nevypálil."
McCoy se ochable podíval na zbraň, kterou držel v ruce. "Ne, myslím, že jsem ztuhl." Znovu sebou trhl. "Říkal jsem vám přece, že jsem voják na baterky."