Monday, March 20, 2006

"Kdo potřebuje pomoc?" zařvala do interkomu Frielová.
"Obchodní loď Frenniů. Jenže už to není loď. Verella je zničená a Selessan se bez pomoci nikam sám nedostane."
Kirk se zhluboka nadechl, když slyšel jména lodí. Přistoupil k terminálu. "Kdo je přepadl?"
"Klingoni." Do šumu a praskání se zaryla mužova zatrpklost. "Loď navázala hyperprostorové spojení, očekávala obchodní jednání o lodních zásobách, ale místo toho křižník zaútočil. Bez vysvětlení, bez varování."
Kapitán vytáhl vlastní vysílačku. "Kirk volá Enterprise," ozval se tiše a nadále jedním uchem sledoval zprávu ze Saucy Lady.
"...před deseti hodinami jsme zachytili jejich tísňové volání. Dobrovolně jsem změnil kurs a nalodil jsem ty, kdo to přežili. Ale doporučili mi, abych rychle opustil sektor a zajistil vyslání ozbrojené záchranné síly. Takže jsem z toho taktak vyklouzl."