Tuesday, January 30, 2007

Dysonová se zatvářila potměšile. "Ovšem ne tolika slovy. Nebylo by ostatně obratné napadat schopnosti úřadujícího šéflékaře."
"V tomhle to tu není jiné než ve špitále," vzdechl si McCoy. "A tohle byl také jeden z důvodů, proč jsem si chtěl zřídit samostatnou lékařskou ordinaci. Z byrokracie se líhne to nejhorší v mé povaze. Můj školitel tomu říkal nedostatečná úcta k autoritě. Já jsem tomu říkal... Ale nezáleží na tom, jak jsem tomu říkal já. Rozhodně to však nezlepšovalo mé vztahy na pracovišti." Postřehl, že se neuroložka tváří pobaveně. "A během těch let jsem se v tomhletom nijak nepolepšil, viďte, že ne?"