Sunday, January 14, 2007

"Za těchto okolností si ovšem nejsem jist, zda vaše dovolení platí," oponoval Spock. Zkřížil si paže na prsou. "Nedisponujete plně svými mentálními možnostmi."
"Ale já se nemohu znovu k těmto možnostem dostat, jestli nepřijdeme na příčinu mého výpadku."
"Zajímavé filozofické dilema," zamyšlené prohodil Spock. McCoy se na okamžik začal bát, že Vulkánec bude dále hloubat o složitostech tohoto dilematu, ale první důstojník se obrátil zpět k displeji. "Naneštěstí mé zkušenosti ve službě vážně oslabily mé etické postoje. V zájmu účinnosti tedy přijímám vaše dovolení."