Sunday, January 07, 2007

"Jaké barvy, pane Holmesi?" vydechl McCoy.
"Šedé," odpověděl Spock. Klidně sledoval McCoyův užaslý výraz a pak pokračoval: "Aspoň tu barvu jste měl na sobě, když jsem vstoupil do vaší kabiny. Stál jsem tady." Udělal několik kroků, až se dostal do středu vnější části kabiny. Odtamtud se zadíval na druhou část, sloužící jako ložnice. "Postel nebyla ustlaná a prostěradla byla dosud zmuchlaná. Prospal jste tedy část dne, ale při mém příchodu jste stál u stolu." Posuňkem naznačil McCoyovi, kam si má stoupnout. "A v ruce jste měl pití."
Vulkánec zavřel oči a zamyšleně zůstal stát. "Bylo cítit alkohol... a kouř." Otevřel víčka. "Ano, kouř. To je zajímavé. Při útoku nebyly paluby poškozeny požárem."
"V ložnici jsem našel trochu popele," vzpomínal si McCoy a šel ke kovovému podnosu u postele.