Saturday, January 06, 2007

"To je právě dobře,"

řekl pochvalně Spock. "Při úklidu byste třeba odstranil cenné stopy." Zastavil se u dveří a zkoumal celou místnost před sebou.
"Vy mluvíte, jako byste řešil nějakou záhadnou vraždu, pane Spocku. Jenže ta mrtvola jsem já."
"No, na mrtvolu toho napovídáte dost," podotkl Spock. Pokročil vpřed a přitom se pečlivě vyhnul hromádce šatstva na podlaze. "Lékařský plášť. Obyčejně se převlékáte v lodní nemocnici, ale asi jste byl na převlékání příliš unaven. Po zvláště dlouhé práci na sále jste asi ze všeho nejdříve šel pod sprchu. Potom jste se převlékl do čistého."