Thursday, January 04, 2007

"Kde podle všech logických dedukcí jste nejspíš měl spát. Jenže když já jsem vešel do vaší kabiny, už jste byl nějakou dobu vzhůru," řekl Spock. "A právě tam ve vaší kabině může být klíč k tomu, co se s vámi stalo."
Vložil si do úst poslední zelený lístek, vstal od stolu a odnesl tác ke stěně na místo, kam se odkládalo nádobí. McCoy ho následoval a měl co dělat, aby stačil rychlému tempu, jímž první důstojník opouštěl jídelnu a šel chodbou k turbovýtahu.
"Paluba číslo pět," řekl Spock. Mlčky stáli vedle sebe, dokud se turbovýtah nezastavil.