Monday, January 01, 2007

Před životem, řekl bych. Podle sestry Chapelové jsem byl po dlouhých operačních hodinách vyčerpaný a navíc deprimovaný vysokým počtem ztrát na životech."
"To však sotva vysvětluje tak krajní reakci." Spock spojil ruce a prsty se mu navzájem lehce dotýkaly. "Znám velmi dobře vaše myšlení, doktore McCoy, a vím, že by se nepoddalo tak běžnému stresu. Kdepak, vás muselo zasáhnout něco zcela mimořádného."
"Nebyl čas. Pokud můžeme posoudit, odklopýtal jsem z lodní nemocnice rovnou do své kabiny."