Saturday, December 30, 2006

Tak rozrušený, že mi vypadlo celých pětadvacet let života?" rozmrzele se zeptal McCoy. Zdálo se, že Spock je touto otázkou zmaten.
"Myslím, že jste to neslyšel. Má amnézie je svým původem psychologická. Nedošlo k poškození mozkové tkáně, to jen duše je příliš slabá na to, aby zvládla stres. To poraněni hlavy jen prostě uvedlo do pohybu útěk před čímsi."
Spock se zarazil v náporu na jídlo. "Útěk před čím?"