Friday, January 12, 2007

McCoy

vzal do ruky rukopis a zkoumal jeho první stránku. "Nic mi to neříká."
Spock kývl hlavou. "Však jste se jich ani nedotkl."
"Hm, mám dojem, že jsem za sebou spálil mosty," zavzdychal McCoy. "Třeba se nikdy nedovíme, co na té stránce bylo."
"Nemusí to být nezbytné, doktore." Spock si sedl k počítači.
Když se rozsvítila obrazovka, přeskočil běžné seznamy pokrmů a hbitě se pustil do operačního systému. Na jeho doteky počítač nabídl příval kryptických symbolů. "Naštěstí zůstávají stopy po vaší činnosti v počítači. Podle těchto záznamů se vaše poslední práce s počítačem týkala zpráv o pitvě těch, kdo na nás zaútočili a byly zkoumáni poručíkem Frazerem. Z tohoto rozboru tu však není záznam." Prsty vyťukal další klávesy. "Vaše nejčerstvější záznamy se týkaly posledního spojení s kosmickou základnou číslo 11."