Tuesday, January 09, 2007

"To je tedy vážně proti předpisům," řekl přísně Spock, když spolu zkoumali tmavé šmouhy na povrchu podnosu.
"Moc na mne nekoukejte," bránil se McCoy. "Já přece tady nebydlím."
První důstojník promnul mezi prsty jemný popel. "Nejspíš papír, na který se píšou údaje, a ne víc než jediný list." Vrátil se zpět ke stolku a hrábl do povrchu rukopisů. "Přes vaše nelogické lpění na byrokratickém pořizováni opisů postupujete v souladu s předpisy, když zacházíte s papíry. Často si děláte na stole pořádek. Proto tyto materiály nejspíš představují běžnou nedávnou dávku."