Saturday, January 13, 2007

"A ten papír, který jsem spálil, byl v této várce zpráv?"
"Pravděpodobně," dohadoval se Spock. "Počítači? vydat seznam položek korespondence pro doktora Leonarda McCoy. Všechny dokumenty z posledního souboru. Datum 5289.1. Autorizační kód 23.10.B." Podíval se na McCoye. "Protože si nepamatujete svůj počítačový kód, dovoluji si využít jej za vás. Z etického hlediska, však dobře nemohu zkoumat obsah vaší korespondence."
"Máte mé dovolení," řekl McCoy, "koneckonců mě znáte líp než já sám sebe."