Thursday, January 25, 2007

"Safra," zaklel, když postřehl bolestný výraz na tváři doktorky Dysonové. "Nesmím se divit, že mi nikdo nechce dělat společnost. Já jsem se opravdu nepokoušel být morbidní. Myslím si, že v určitém smyslu je pro ostatní ta má ztráta paměti horší než pro mne. Mně je dobře. To jen svět okolo mne se změnil a vy neustále pozorujete na mně ten rozdíl. Tak mi, prosím, odpusťte mé pokusy žertovat, jsou skutečně nevkusné."
"Jen se neomlouvejte." Roztáhla koutky úst k úsměvu. "Leda za to víno. Je příšerné." A s nechutí si prohlížela obsah sklenky.
McCoy se ušklíbl. "Paní doktorko, vy..."