Thursday, July 26, 2007

"Pacientův zdravotní stav se zlepšuje," odpověděl McCoy. Při těchto slovech pozoroval, jak jemně Cortejovo zápěstí pracuje, když chirurg zachází se svými nástroji. Měl každičký pohyb přesně vypočtený a vůbec ničím nemařil čas. "Jeho organismus udržuje podávanou transfuzi, což znamená, že je vnitřní krváceni pod kontrolou."
Chirurg přisvědčil. "Musíme být připraveni brzy ho zavřít. Tahle krevní jednotka bude právě tak stačit, aby se obnovil pacientův minimální objem krve." Vytáhl ruce s otevřeného hrudníku a místo sondy si vzal nově nabitý skalpel, který ležel na McCoyově dlani. "Už jen jediný řez..."
Cortejo namířil špičku nástroje na zčernalý kousek tkáně a naposledy spustil tenký řezný paprsek. Z místa se vyvalila hustá oranžová tekutina a na chirurgickém monitoru zazářilo nové světlo.
Cortejova ruka se poprvé za pět hodin zachvěla.
McCoy se podíval za sterilní pole na Chapelovou. "Sestro, máte nějaké ponětí o tom, co..."