Friday, July 20, 2007

Cortejo

sice na její poznámku nereagoval, ale sestra věděla, že informaci slyšel a vzal na vědomí. Chirurg nezpomalil pohyb rukou a zároveň začal přednášet. "Když vezmeme v úvahu předpokládanou délku operace, tísní nás parametr omezeného přívodu krve. Dokud je pacient pod transfuzí, nemůže zvyšovat tempo dodávky krve, protože by se rychle vyčerpala. Navíc se mi zvýšený přítok krve bude stavět do cesty, dokud se mi nepodaří zacelit více míst, odkud krvácí." Namísto šití začal opět pracovat skalpelem a jemné pohyby ruky byly skoro neznatelné.
McCoy sledoval Cortejovu chirurgickou techniku stále s větším obdivem. Ruce se pohybovaly bez přestávky a s jistotou, skalpel odstraňoval drobnými řezy odumírající tkáň, a hned nato chirurg paprskem rány sešíval. Třebaže toto tělo bylo formou i funkcí pro McCoye cizí, dokázal rozeznat směr chirurgických pohybů a ocenit i to, jak Cortejo rychle, bez přestávky k zamyšlení rozhoduje, které poškozené místo je třeba spojit s kterým a jak.
Znovu ostře zapískala kontrola biosystému a McCoyovu pozornost nanovo upoutala tato záchranná jednotka, vedle níž ležela dvě již vypotřebovaná balení krve.