Tuesday, July 03, 2007

Chapelová se udiveně podívala vzhůru. "Pane?"
"Cortejo. Zvládne tu operaci Spocka?"
"Je to výtečný chirurg." Sestra zase sklopila oči na svou tabulku s daty. "Zdá se, že se na to cítí..."
"Ale já kruci kašlu na to, na co se cítí!" vyjel Kirk. "Já se ptám na váš názor."
Jen s námahou se na něj podívala. "Ne, myslím si, že není tak kvalifikovaný. Nikdy ještě Vulkánce neoperoval."
"To přece McCoy také ne, dokud neprovedl operaci srdce velvyslanci Sarekovi."
"Tentokrát jsou však zranění pana Spocka. rozsáhlejší," hlas sestry Chapelové se na okamžik rozechvěl. "A doktor Cortejo neprostudoval vulkánskou anatomii tak zevrubně jako doktor McCoy..." Potřásla hlavou a nechtělo se jí mluvit dál.
"Děkuji vám, sestro Chapelová."
S výrazem naprostého soustředění se vrátila k svému inventáři.
"Tuhle," radila Dysonová a ukazovala nahoru v malé místnosti, kde stála s McCoyem. Od podlahy až ke stropu tam stály police s materiálem pro akce mimo loď a trochu chránily toto zátiší před hlukem a ruchem panujícím na nemocničním oddělení pro naléhavé případy.
McCoy se natáhl a sundal kovovou krabici, kterou si vybrala. "Nechápu, proč tu mám trčet," protestoval, když si od něho brala krabici. "Vždyť se tu jenom pletu pod nohama lékařům, kteří vědí, co dělají. Na obchodní stanici bych aspoň byl užitečný jako ošetřovatel."
Dysonová otevřela zámky a začala prohlížet, jaké lékařské potřeby se skrývají v té krabici. "Zbytečně se rozčiluješ, Lene: rozkaz je rozkaz."
Tím ho ovšem od námitek neodradila. "Já jsem se k Flotile nedal. K ní se přeci dal ten druhý McCoy. Tak nač bych měl poslouchat rozkazy?"
"Tak to jen zkus opustit tuhle loď. Kapitán Kirk sice dá hodit do brigy toho druhého doktora McCoye, ale železa na nohy dají tobě. A před polní soud půjdeš také ty."