Tuesday, June 26, 2007

Lékařský deník:

Výsadek hlásí, že padl velitel jednotky zvláštního nasazení Juan Cruz a že byl těžce zraněn korvetní kapitán Spock. Prognóza jeho zdravotního stavu není zatím k dispozici. V poslední válečné akci však Enterprise utrpěla jen minimální ztráty na lidech...
Při zápisu do lékařského deníku vyrušil doktora Corteja dusot běžících nohou a hlasitý pokřik. Vyšel ze své šéflékařské pracovny právě včas, aby spatřil, jak do lodní nemocnice vbíhá McCoy se dvěma ošetřovateli a tlačí před sebou pojízdná nosítka.
Čekající personál pro naléhavé případy se ihned pustil do práce. Nějaký doktor vytrhl McCoyovi z ruky lékařský polní snímač a začal vykřikovat údaje, zatímco vrchní sestra Chapelová zahrnovala své sestřičky množstvím příkazů. Celkově sice vyznívala tato směsice hlasů chaoticky, avšak Cortejo bez obtíží pochopil, oč jde. Klidnými, neuspěchanými pohyby se začal chystat na operaci.
Zpoza McCoye se vynořila Dysonová a vrhla rychlý pohled na zablácené skvrny, táhnoucí se na přední straně jeho kombinézy. "Je něco z téhle krve vaše?" zeptala se, když ošetřovatelé snímali Spockovo tělo z nosítek a kladli je na diagnostické lůžko.