Thursday, June 21, 2007

"Když poplujeme raketovou, přes čtyři měsíce."
Druhá útočná skupina se již natolik přiblížila, že ji bylo vidět na obrazovce. Kirk zkoumavě prohlížel rostoucí obraz. Tím, že Krkavci využili obchodní stanice jako operační základny, mohli během čtyř měsíců přivodit spoustu škod. Mohli by se roztáhnout po celém sektoru, sledovat obchodní trasy vedoucí do tuctu kolonizovaných planet. "Vypněte motory, Leslie. Necháme je, ať přijdou blíž. Pane Scotte, všechnu energii phaserům."
Phasery kosmické lodi začaly pálit, hned jak byly krkavčí lodi na dostřel. "Tři výzvědné zničeny, jedna těžce poškozena," počítal Kyle. "Ale eskortní se už blíží tak, že bude moci opětovat palbu..."
"Energie pro phasery vyčerpána." Benusová nadarmo tiskla tlačítka na řídícím panelu pro zbraně. "Za dvě minuty budou znovu nabity."
Vlivem nedostatku energie se Enterprise zakomíhala.
"Zvednout štíty, kapitáne!" volal Scotty. "Příští rána nás provrtá skrznaskrz."
Kirk s napětím čekal na. další a konečný útok. Nedošlo k němu. Tellaritská loď plula setrvačností vesmírem. "Mezilodní, Palmerová."