Friday, June 15, 2007

"Když jim utečeme;" řekl zamyšlené Kirk, vrátí se jednoduše na stanici. Potřebujeme je zničit. Nastrojíme to tak, aby se roztáhly do šířky, a potom je jednu po druhé vyřídíme."
"Zde Lord Kath, kapitáne Kirku. Ušetřte sobě i své posádce kruté umírání. Ihned se podřiďte mé autoritě!"
"Zase neodpovídat, kapitáne?" chtěla vědět Palmerová.
"Zase neodpovídat," potvrdil Kirk. Otočil se směrem k technickému. "Kyle, podívejte se mi na tohohle Lorda Kathe, co o něm víme?"
Kapitán netrpělivě čekal na odpověď. Spock byl totiž navyklý překládat tak promptně počítačový jazyk, že mu vždy odpovídal skoro ihned.
"Žádného Lorda Katha tu nemáme," řekl posléze Kyle. "Ani na Falchionu, ani nikde jinde v klingonských ozbrojených silách. Je tu však záznam o nějakém spojařském důstojníkovi jménem Kath.