Monday, June 04, 2007

Uhura

"Pane Spocku," zvolala Uhura. Ústí jejího phaseru nyní hbitě zamířilo na Krkavce, který pozřel Cruzův mozek. Natažené tělo sebou začalo poškubávat. "Tenhleten taky už přichází k sobě."
"Uhuro! Dejte mu znovu tu omračující dávku..."
"Ne, zabít!" požadoval Kyron a díval se na strážného svrchu. "Jak se totiž jednou probudí, jeho vzrušení upozorní královnu." Když Uhura rozkaz ihned neuposlechla, velitel začal sahat po likvidační zbrani.
"Ne, počkejte!" křičel McCoy. "Můžeme zachránit i jeho duši." Vytáhl z lékařské brašny další injekční stříkačku a klekl si vedle Krkavcova těla. Hrot vedoucí od tenké kovové jímky pronikl do pravé část rozdělené míchy a obsah stříkačky se se sykotem vyprázdnil.
Krkavec tiše zasténal. Jeho krví podlité oči zamžikaly. Jednou rukou si vjel do rozcuchaného porostu na hlavě a potom sjel až k zobáku. Zobák se rozevřel a Cruz začal vřeštět. Kyron pokročil kupředu. Jediným divokým úderem pěsti umlčel Cruzův nářek. "Lidská třasořitka. To jen Klingoni mají skutečného ducha dobyvatelské rasy."