Wednesday, May 30, 2007

Zduření

postupně ustávalo, a dříve než zcela zmizelo, nově přeměněný Krkavec se opět začal pohybovat. Oči se mu široce rozevřely. Zobák se mu otvíral a zavíral. Bez mrknutí pozoroval zajaté členy výsadku. Potom se mu z hrdla vydral hlas mrtvého Cruze. "Veliteli, maskovaný Falchion nás přenesl sem na stanici, zatímco Enterprise prováděla odlákávací manévr." Ukázal na Spocka. "Posádka čeká na jeho pokyny."
"Falchion? Má loď?" zařval bývalý klingonský válečník. "Cožpak oni našli můj křižník?"
Přeměněný Cruz pokračoval ve svých odhaleních. "Enterprise vede lodi ze stanice do pasti. Kapitán Kirk si umínil, že bude lhát o škodě, kterou jeho loď utrpěla. Má dosud dost sil, aby naše lodi zcela zlikvidoval."
"Tuhle proradnost musíme pomstít!" zuřil cizí velitel. "Jaegere, vezmi tyhle vojáky do doků. Kath bude potřebovat posily v bojí proti Enterprise. Běž!"
Kyron sňal z opasku jeden z ukořistěných phaserů a podal jej přeměněnému Cruzovi. Krkavec bez váhání obrátil zbraň proti svému bývalému nadřízenému, zatímco Kyron se obrátil na Spocka. "Budeš první na řadě, tvůj signál povolá zpátky Falchion a tvůj vulkánský mozek zabezpečí úplnou zkázu této lodi Federace."