Sunday, May 27, 2007

McCoy

nemohl kývnout, ale zamrkal očima na souhlas. Drápy na ruce opět klesly. "Typické pro zkaženou Federaci. My si nebudeme špinit bojové síly někým, kdo napomáhá duševní či tělesné slabosti." Ukázal na místo, kde stála Uhura. "Jdi tamhle s tou ženou."
Nakonec se obrátil na Spocka." Zato ty nejsi slabý." Vymrštil ruku a na Vulkáncově líci se objevil dlouhý zelený šrám.
Spock zůstal stát. "Zdá se, že jsem vůči ochromujícímu účinku jedu imunní." Jenže neřekl, že po tomhle škrábanci mu ztuhla pravá tvář a že by se hlubší rána asi setkala s patřičným, účinkem.
Cizí tvor opět zasyčel. "Dobrá, budeš ale koukat. A když si tě vybere, mladý jedinec se tebou bude živit, aniž bude takto potlačena bolest." Třepal drápy Spockovi ve tváři. "Budeš cítit, jak ti puká lebka!"
Ukázal na jednoho z ozbrojených Krkavců. "Jaegere, přiveď sem mladého jedince, aby se nasytil znalostmi našich zajatců."
"Ano, můj pane." Krkavec vzdal klingonskou vojenskou čest a odešel z místnosti. Brzy se vrátil s jedním zelenokožcem. Ten, když viděl bezvládná těla ležící na zemi, pevněji sevřel špičku svého zobáku. Tiše zakvokal, sehnul se a uchopil jednoho z příslušníků jednotky zvláštního nasazení. Nevěnoval pozornost zděšenému křiku McCoye a Uhury a do svého mocného zobáku vtáhl hlavu oběti. Ostrými hranami rozdrtil vršek mužova čela i zadní část lebky.
Byla to hrůzná podívaná.
Kyron zálibně naslouchal hlasitému praskotu pukajících kostí. "Musí se to provést rychle, dokud je tělo ještě živé, neboť stopy paměti se rychle vytrácejí."