Friday, May 25, 2007

Kyron

přešel k Archerovi. "Tak kdo bude první. Snad ty?" Svými drápy rozdrásal mužovi krk, až mu začaly tryskat čtyři potůčky krve. Archer padl na zem. "Ale nemějte strach, že vás to nepotká," ujišťoval Krkavec Rivieru a Cruze. "I vy dva se nakonec dostanete až k těm, kdo pečují o královnu." Natáhl paže, aby dosáhl oba příslušníky jednotky zvláštního nasazení a přitom jim do ramenou zasekl jehlice svých drápů. Zkroutili se jako Archer.
Velitel se příliš neobtěžoval výsměchem Uhuře. "Když si představím, že císař uzavřel mír s armádou žen a dětí." Ukázal na nehybná těla civilistů. "Drž se stranou, aby ti nehrozilo nebezpečí, že si tě vybereme pro své účely. Až dostaneme hlad, posloužíš nám jako jídlo, ale z tvého podřadného ducha nechceme ani kousek."