Sunday, May 27, 2007

Když se lebka otevřela, bylo uvnitř vidět jemnou mozkovou tkáň. Krkavec rychle zobákem pozřel orgán v lebeční dutině a všechno naráz zhltl. Mrtvola pak sjela na podlahu a Juan Cruz již nebyl mezi živými. Z prázdné dutiny nad čelem mu tryskaly proudy krve a jasné tekutiny.
Mladý jedinec ze sebe vyrazil pronikavý ryk, když se mu údy poprvé roztřásly, a potom upadl do strnulosti. Na krku se mu mohutně nadouvalo vole, které rostlo jako nafukovaný balón, který hrozil pohltit jeho hlavu. Na napínající se kůži se mu rozlévala nádherná modrá barva, jež se mu pak začala rychle šířit po celém těle. Dříve chabé štětiny se mu na hlavě narovnávaly a černaly.