Friday, June 01, 2007

V témže okamžiku

spustil Spock řadu rychlých karatistických úderů na přeměněného Cruze, který stál vedle něho. Jednou ranou mu vyrazil zbraň. Další údery sice jen málo pochroumaly cizincovu pevnou postavu, ale přece jen odvrátily pozornost od Uhury. Ta se mezitím zmocnila zabaveného phaseru. Jediný výstřel tak silně omráčil bývalého Cruze, že ihned přestal drásat Spockovi krk. Po druhém výstřelu již Krkavec upadl do bezvědomí.
Spock se letmo podíval na šířící se zelené šrámy na svých rukou a potom je i doprovázející bolest zcela vytlačil z mysli. "Děkuji vám, poručíku Uhuro."
"Rádo se stalo, pane Spocku." Držela hlídku nad cizími tvory, zatímco Vulkánec hbité pádil na místo, kam dopadl McCoy.
"McCoyi?"
Doktor se se zasténáním trochu napřímil. "Jsem zdráv, pane." Narovnával se a mrkal při tom. "Nu, už jsem na tom přece jen byl líp."
"Blahopřeji," řekl Spock a