Sunday, June 10, 2007

Doktor přejel snímačem

po zahaleném těle tellaritského obchodníka. "Těch ostatních, pět už zemřelo, ale tomuhle jsem ještě nahmatal slabý tep." Chvatně mu píchl injekci.
Spock uchopil Tellaritovy paže a pozvedl ho vzhůru. Pak si přehodil objemné tělo přes ramena. "Poběžte,"nakázal Vulkánec McCoyovi a společně vyrazili z místnosti.
McCoy a Spock dohonili ostatní až u další chodby, vedoucí z okruhu doků ven. Nyní se již civilisté pohybovali trochu hbitěji. Po počátečním zmatku se na ně od výsadku přenesl pocit, že musí spěchat. Spockovo huňaté břemeno se již natolik vzpamatovalo, že už mohlo kráčet po svých. Obchodník však přitom mátožně vrčel kletby, že ho probudil ze spaní.
Jako první se do bezpečí chodby dostal Archer. Prohlédl ovládače vzduchotěsných bezpečnostních dveří portálu, zatímco Uhura s Riverou popoháněla civilisty přes práh. McCoy se Spockem průvod uzavírali a měli před sebou již jen několik metrů, když na opasku prvního důstojníka začal komunikátor varovně bzučet.
"Kyron se dostal do královniny komory, do výbuchu chybí jen čtyřicet pět sekund," s klidem konstatoval Spock. Šťouchl do tellaritského obchodníka, aby přidal do kroku.