Tuesday, June 05, 2007

Spock

pevně uchopil McCoye za rameno, a tak mu zabránil, aby se pustil do velitele. "Pane doktore, pečujte o dobrý stav výsadku a o civilisty. Poručík Uhura vám bude pomáhat při jejich oživování."
McCoy zavrčel, ale znovu si připravil injekční stříkačku a z lékařské brašny si vytáhl ampulku s protijedem léčícím ochromení. Zatímco spolu s Uhurou budili k životu Archera a Riveru, Spock se s Kyronem radil o dalším postupu.
"Zbývá nám teď málo času na nějakou akci," upozorňoval Kyron. "Královna brzy pozná, že jsem zradil, a proti nám se začnou srocovat její síly."
Spock vytáhl z kapsy komunikátor. "Naštěstí máme zdroje Falchionu..."
"My?" zařval Kyron. Ruka s drápy popadla Spocka za přední část kombinézy a divoce s ním zatřásla. "Je to má loď!" Kyron však ihned Spocka pustil. "Ani královnino působení mě nemohlo přimět, abych ji zničil. Teď se z ní stala skrytá dýka, kterou je srazíme." Cizinec zvrátil hlavu se zobákem dozadu a zasmál se.
Spock si zase narovnal pomačkaný oděv. "Musíme vymyslet plán..."
"Ticho!" zaburácel Kyron. "Já vím, co se musí udělat." Vytrhl Spockovi komunikátor z ruky. "Přijdu do královniny komory a udám Falchionu naše souřadnice. Vaše posádka ke mně zabezpečí přenos fotonové miny. Až ta vybuchne, zahyne královna, která ty zrůdy ovládá. Potom se už vy i vaši chabí lidští druhové vyrovnáte s jejími poskoky."