Sunday, June 17, 2007

Tuto zprávu

přijali všichni kolem můstku se smíchem. I Kirk se široce zazubil. "Tak tu bojujeme s nějakým řadovým maníkem, který se opájí svou velikostí. Docela maličký taktický trik. Poručíku Palmerová, spojte mě s lodí."
"Frekvence volná, pane."
"Slyšíte mě, Lorde Kathe?" Kirk vyslovil titul s pohrdáním. "Mluví k vám kapitán James T. Kirk z lodi Spojených států Enterprise. Žádným lejnům z klingonského podpalubí se nevzdám. Čekám, že se mi ozve opravdový klingonský válečník."
Spojařský důstojník se hrozně rozeřval a všichni na můstku byli ohromeni. Na hlavní obrazovce bylo vidět, jak se veganská útočná loď prudce vrhla vpřed a nechala za sebou ostatní síly z Wagnerovy stanice.
"Bylo to ještě snadnější, než jsem očekával," spokojeně mumlal Kirk. "Pane Leslie, zvyšte rychlost na tři čtvrtě raketové. Ať se nám ta veganská loď hezky drží za ocáskem, ale ať to tak zůstane."
Za několik minut útočící lodi přestaly působit jako sevřená celistvá formace. Veganská loď plula v čele dlouhé šňůry lodí a každá z nich se hnala maximální rychlostí. Kirk pozoroval tu řadu, dokud nedošel k závěru, že už mají mezi sebou dostatečné mezery.