Sunday, July 01, 2007

Kirk přemohl své pocity a klidně pravil: "Jaký je jeho stav?"
Na rozdíl od McCoye se Dysonová na kapitána podívala zpříma. "Moc dobrý není. Vnitřní poranění jsou dosti těžká a ztratil veliké množství krve. A během operace ještě ztratí další. A protože na lodi není mnoho krve, která by odpovídala Spockově typu, musíme se spokojit s tím, co se nám nahromadilo od dárců. Zásadní otázkou pak bude spravit potrhané tkáně, dříve než tyto dodávky vyčerpáme. Ovšem když doktor Cortejo dokáže..."
"Děkuji vám, paní doktorko." Kirk se při zmínce o chirurgovi ušklíbl a odvrátil se tváři od McCoye. "Měla byste si raději pospíšit, pokud se přesunujete na obchodní stanici. Na Falchion již byla přenesena první část jednotky zvláštního nasazení."
Kirk rázně odešel od obou doktorů. Obcházel shluk lidí, kteří se nadále tísnili kolem Spocka, ale nezastavil se tam. Místo toho zamířil k sestře Chapelové, která právě spěchala ven z pokoje pro naléhavé případy. Když Kirk překročil práh hematologické laboratoře, Chapelová stála u otevřeného oddělení skladu a prohlížela, co je uvnitř. S jedinou výjimkou byly na všech poličkách láhve s jasně červenou tekutinou. Jen na té poslední byla smaragdově zelená.
"Zvládne to?" zeptal se Kirk.