Wednesday, June 27, 2007

McCoy

zavrtěl hlavou. "Ne, jen jeho krev."
Vulkáncova tvář i ruce byly potřísněny černými šmouhami a jasně zelenými pruhy. Na prsou mu prosakovala krev a barvila mu oděv do tmavého odstínu, jakým byla pocákána McCoyova kombinéza.
"To ráda slyším," řekla drsně, "a teď mi uhněte z cesty."
McCoy poodstoupil od lůžka, aby si Dysonová mohla stoupnout na jeho místo. Znovu udělal krok dozadu, aby mohli ošetřovatelé odejít, a potom ho odsunula ještě víc stranou sestra, jež sem vezla lékařské náčiní. Mezitím do lodní nemocnice přispěchal kapitán Kirk. To už doktor stál v zadním koutě pokoje a s ručníkem v ruce si metodicky otíral vulkánskou krev, jež na něm ulpěla. Kirk automaticky zamířil k McCoyovi.