Monday, July 09, 2007

"Musíme probrat něco úředního ve vaší kanceláři," řekl Kirk, zatímco Dysonová se střízlivým výrazem v obličeji prchala z místnosti.
"To není, má kancelář, kapitáne," McCoy vyprostil rameno z kapitánova sevření, ale Dysonová už byla pryč.
"Dovolte, abych vám to zopakoval," řekl tiše Kirk. "Můžete tam buď jít sám, nebo vás tam odvleču já."
McCoy překvapeně zíral na Kirka. Ať už vyčetl z kapitánovy tváře jakékoli pocity, na chvíli oněměl a potom řekl klidné. "Ano, pane." Zůstal zticha, dokud nedošli do zátiší šéflékařovy kanceláře a dokud Kirk nevydal další rozkaz.
"Musíte operovat Spocka."