Tuesday, July 10, 2007

"Cože?" zvolal napůl se smíchem McCoy. "Zbláznil jste se? Nemám chirurgickou kvalifikaci, abych mohl operovat lidi, natož Vulkánce. Mám kvalifikaci taktak na to, abych Cortejovi asistoval..."
"To není pravda." Tuhá přísnost velitele kosmické lodi roztála. Kirk k němu přistoupil blíž a zvedl paže, aby dodal své výzvě důraz. "Máte znalosti, McCoyi, někde. Tak po nich sáhněte a využijte je."
McCoy zavrtěl hlavou. "Kapitáne, vy ani nevíte, co ode mne žádáte."
"To je mi jedno," divoce odsekl Kirk. "Je to vaše povinnost jakožto lékaře, jako šéflékaře mé lodi..."
"Ne," s hrůzou se odvrátil McCoy. "Nemůžete mi rozkázat, abych rozřezával živého člověka. V životě jsem to nedělal."
"Už jste to dělal stokrát," hřímal Kirk. "Proboha, Kostro, Spock nám umírá!" Ta slova však na muže stojícího před ním nijak nepůsobila.
McCoy pokrčil lhostejné rameny. "Nejsem váš Kostra. Nepamatuju se a nemohu mu pomoci."